VELANO spol. s r. o.   Systémy elektrické zabezpečovací signalizace

Profesionální zabezpečení vhodné pro: peněžní ústavy, obchody, sklady, galerie, rodinné domy, chaty a jiné objekty.

Zdarma poskytujeme: konzultace a zpracování předprojektové studie včetně materiálové a cenové rozvahy v několika funkčních variantách.

Jak postupjeme:

Princip fungování systému elektronické zabezpečovací signalizace (EZS) a některých jeho komponentů.

EZS je doplňující systémk mechanickým zábranám a režimovým zabezpečením objektu a s nimi tvoří dokonalou ochranu vašeho objektu. Jedná se o systém, který v případě nežádoucího vniknutí nebo pokusu o vniknutí do střeženého prostoru či objektu, okamžitě uvede v činnost sirénu ..., případně jiný alarmující prvek nebo předá informaci o zloději pomocí telefonního hlásiče na určená telefonní čísla, případně na pult centralizované ochrany soukromé hlídací služby nebo policie.

ÚSTŘEDNA je srdcem celého systému. Přijímá a vyhodnocuje signály z čidel. Umožňuje volit mezi několika režimy ochrany prostoru či objektu. Signalizací na panelu informuje o momentálním stavu střežených okruhů. Ovládání systému, zapínání a vypínání je obvykle realizováno číselným kódem, který je možno libovolně měnit. Ústředna je chráněna proti napadení a její napájení je zálohováno 12 V akumulátorem pro případ přerušení dodávky elektrického proudu.

PROSTOROVÁ ČIDLA jsou vlastně oči zabezpečovacího systému, které neustále kontrolují chráněný prostor a v případě narušení předávají signál řídící ústředně. Nabízíme celou škálu těchto prvků, které se liší ve fyzikálním principu používaném pro detekci a také podle umístění v systému.

INFRAPASIVNÍ ČIDLO pracuje na principu vyhodnocování tepelných projevů ve svém okolí. Je nejpoužívanějším v současných návrzích EZS vzhledem k velké imunitě vůči falešným poplachům a spolehlivosti detekce. Pro specifické situace montujeme mikrovlnné, ultrazvukové nebo duální detektory.

DETEKTORY TŘÍŠTĚNÍ SKLA jsou moderní prostředky pro zajištění prostorů s prosklenými plochami. Tato čidla snímají zvuk ze svého okolí a trvale jej analyzují. Jakmile zjistí zvuk charakteristický pro tříštěné sklo, vyhlásí poplach. Někdy se používají též detektory kontaktní - lepené sklo.

MAGNETICKÉ KONTAKTY se instalují na dveřích, oknech nebo jiných otvíratelných plochách. Jejich hlavní funkcí není ani tak detekce pokusu o vniknutí, jako kontrola uzavření dveří a oken v okamžiku zapínání systému kontroly.

SIRÉNY jsou standardním výstupem EZS. Jejich hlavním úkolem je informovat okolí o pokusu vniknout do bezpečnostního systému nebo jím chráněných prostorů. Sirény jsou často doplněny zábleskovým zařízením - majáky.

KOMUNIKÁTOR je zařízení pro přenos poplachového signálu do místa s trvalou obsluhou. Např. automatický telefonní volič přenáší hlasovou zprávu na čtyři naprogramovaná telefonní čísla.

PULT CENTRALIZOVANÉ OCHRANY (PCO) je zařízení schopné přijímat a vyhodnocovat signály EZS ze vzdálených objektů. Pulty provozují různé organizace bezpečnostního charakteru a majitel zajištěného objektu má jistotu, že na poplachový signál je rychle a kvalifikovaně reagováno.

Poptávkový formulář na instalaci EZS


Jan Ptáček  Jan Ptáček * Informační Servis  (c) 2001